Στο Θεωρητικό φροντιστήριο θεωρούμε απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων του μαθητή την άρτια λειτουργία του τμήματος μέσα στο οποίο αυτός εντάσσεται. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια, τα τμήματά μας είναι αυστηρά ολιγομελή, με διαβάθμιση αντίστοιχη με τις δυνατότητες του κάθε μαθητή και με διδασκαλία στηριγμένη σε πρότυπες μεθόδους ολοκληρωμένης προσέγγισης της γνώσης.

Απαραίτητο εργαλείο σε αυτή την προσπάθεια είναι οι σημειώσεις του Θεωρητικού φροντιστηρίου, οι οποίες προσεγγίζουν διεξοδικά όλη την ύλη και παράλληλα είναι ευέλικτες και εύχρηστες, συμπληρώνοντας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα σχολικά εγχειρίδια.