Ηλεκτρονικά θα υποβληθεί και φέτος το μηχανογραφικό δελτίο. Η υποβολή των ξεκινά τη Δευτέρα 18 Ιουνίου και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 5 Ιουλίου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποκτήσει μέχρι τις 22 Ιουνίου τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας, που θα παραλάβουν από τα λύκειά τους. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τις 22 Ιουνίου, όσοι από τους υποψηφίους εμπίπτουν σε κάποια από τις ειδικές περιπτώσεις (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια), πρέπει να υποβάλουν στο λύκειό τους τα αντίστοιχα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να υπαχθούν οριστικά σε μία και μόνο ειδική περίπτωση και να αποκτήσουν το δικό τους password. Τέλος, όσοι απόφοιτοι με την Αίτηση-Δήλωση του Φεβρουαρίου […]
Διαβάστε Περισσότερα...