Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά οι απαντήσεις για τα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων 2012 για τα μαθήματα της Βιολογίας, Φυσικής και της Ιστορίας Γενικής Παιδείας:

 

Βιολογία Γενικής Παιδείας

 

 

Φυσική Γενικής Παιδείας

 

 

Ιστορία Γενικής Παιδείας

 

 

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας