1. Για τη Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή σε ορισμένα μαθήματα που είναι κρίσιμα για την παρακολούθηση των μαθημάτων κατεύθυνσης της Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ.Μετά τον Ιανουάριο προτείνουμε επίσης στους μαθητές της Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ να παρακολουθήσουν ένα ειδικό πρόγραμμα προετοιμασίας, που αφορά μέρος της ύλης της Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (Ιστορία, Λογοτεχνία, Γνωστό).
  2. Για τη Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ οι μαθητές μας υποστηρίζονται σε όλα τα μαθήματα που θα εξεταστούν στις πανελλήνιες εξετάσεις δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας.
  3. Για τους ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ τα προγράμματα είναι ίδια με εκείνα της Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ. Οι απαιτήσεις μας όμως είναι πολύ περισσότερο αυξημένες για προφανείς λόγους.