Ηλεκτρονικά θα υποβληθεί και φέτος το μηχανογραφικό δελτίο. Η υποβολή των ξεκινά τη Δευτέρα 18 Ιουνίου και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 5 Ιουλίου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποκτήσει μέχρι τις 22 Ιουνίου τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας, που θα παραλάβουν από τα λύκειά τους.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τις 22 Ιουνίου, όσοι από τους υποψηφίους εμπίπτουν σε κάποια από τις ειδικές περιπτώσεις (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια), πρέπει να υποβάλουν στο λύκειό τους τα αντίστοιχα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να υπαχθούν οριστικά σε μία και μόνο ειδική περίπτωση και να αποκτήσουν το δικό τους password.

Τέλος, όσοι απόφοιτοι με την Αίτηση-Δήλωση του Φεβρουαρίου δήλωσαν υποψηφιότητα για το 90% των θέσεων (με νέα εξέταση), αλλά τελικά δεν προσήλθαν στις πανελλαδικές εξετάσεις σε κανένα μάθημα, δικαιούνται να τους επιστραφεί η Βεβαίωση Πρόσβασης.

Αν αυτοί οι απόφοιτοι τελικά αποφασίσουν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση (το δικαίωμα αυτό έχουν οι κάτοχοι Βεβαίωσης Πρόσβασης ημερήσιων ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ-Β΄ των ετών 2010 ή 2011), θα πρέπει από τις 15-6-2012 μέχρι και τις 22-6-2012 να προσέλθουν στο lύκειο, προκειμένου να δημιουργήσουν νέο προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) και να χαρακτηριστούν εκ νέου ως ειδική περίπτωση (αν ανήκουν σε κάποια ειδική περίπτωση), ακόμα και αν το έχουν ήδη κάνει από 8-5-2012 ως και 18-5-2012.

Η διαδικασία

Με τον κωδικό ασφάλειας και τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων οι υποψήφιοι θα μπουν στην ηλεκτρονική διεύθυνσηhttp://exams.minedu.gov.gr (η εφαρμογή υποστηρίζεται μόνο από Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari και Opera) κι εκεί θα επεξεργάζονται και τελικά θα υποβάλουν οριστικά το μηχανογραφικό τους δελτίο.

Τα ατομικά στοιχεία και η ειδική περίπτωση στην οποία υπάγεται ο κάθε υποψήφιος θα εμφανιστούν προσυμπληρωμένα, αν τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν στο λύκειο ήταν επαρκή. Στη συνέχεια θα εμφανιστούν προσυμπληρωμένα στοιχεία που αφορούν την κατεύθυνση ή την ειδικότητά του υποψηφίου, καθώς και τα πεδία ή τομείς που μπορεί να δηλώσει.

Τέλος θα εμφανιστούν τα τμήματα και οι σχολές που επιτρέπεται να δηλώσει ο υποψήφιος και κατόπιν θα μπορεί να ξεκινήσει την επεξεργασία του δελτίου.

Ο κάθε υποψήφιος θα μπορεί μέσω της πλατφόρμα να δηλώνει τις σχολές που πραγματικά επιθυμεί, να αλλάζει τη σειρά, να προσθέτει ή να αφαιρεί σχολές. Μοναδικά κριτήρια θα πρέπει να αποτελούν τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων, αλλά και οι σχολές που θα τους προσφέρουν εργασιακές προοπτικές.

Σε κάθε περίπτωση γονείς και μαθητές δεν θα πρέπει να παρασύρονται από τις τάσεις που επικράτησαν στις περσινές βάσεις ή άλλες φήμες για τις βάσεις εισαγωγείς, καθώς κάθε χρόνο διαφοροποιούνται κι εκτός από τους βαθμούς εξαρτώνται και από τις προτιμήσεις των υποψηφίων που διαμορφώνονται μέσω των μηχανογραφικών δελτίων.

Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να υποβάλουν και να επεξεργαστούν το δελτίο και στο λύκειο τους. Τα σχολεία θα δίνουν τη δυνατότητα χρήσης των Η/Υ του λυκείου με ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ενώ οι υποψήφιοι θα μπορούν να ζητούν βοήθεια και συμβουλές από τους καθηγητές τους, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Αναλυτικές οδηγίες θα είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.minedu.gov.gr και στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας: www.minedu.gov.gr.

Πηγή: Βήμα