Στο Θεωρητικό Φροντιστήριο  πιστεύουμε ότι η στενή συνεργασία των γονέων-κηδεμόνων με τους διδάσκοντες καθηγητές και τη διεύθυνση του Φροντιστηρίου, απαιτείται, για να ξεπεραστούν οποιαδήποτε προβλήματα που ενδεχομένως θα παρουσιαστούν στην πρόοδο των μαθητών. Οι γονείς- κηδεμόνες ενημερώνονται για την φοίτηση και την πρόοδο των μαθητών, άμεσα αν τυχόν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή μετά από πρόσκληση σε ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται από το Φροντιστήριο.