Οι βάσεις 2012 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα results.minedu.gov.gr.

Εκεί οι υποψήφιοι μπορούν να εισάγουν τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα από κάθε ένα από τα προσωπικά τους στοιχεία (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο και μητρώνυμο).

 

Τα αποτελέσματα θα σταλούν ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου θα εκτυπωθούν οι ονομαστικές καταστάσεις των επιτυχόντων, προκειμένου να αναρτηθούν στα σχολεία μέσα στην ημέρα.

 Βάσεις για Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα του 10%

 

Βάσεις Για Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα του 90%

 

Ημερήσια Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του 90%

 

Βάσεις Για Τεχνολογικά Ιδρύματα του ΕΠΑΛΑ

 

Ημερήσια ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α)

 

Εσπερινά Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του 90%

 

Εσπερινά ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α)